Kulturklubben

Velkommen til spennende møter og tema høsten 2022!

Mandag 26. september kl 13.00: Omvisning Reidar Berge museet, Almenningsgaten 8, Stavanger (i nærheten av gamle Tauferjen) ved leder av venneforeningen Sissel Norberg.

Mandag 17. oktober kl 13.00: Skipper Worse Kino: West Side Story

Mandag 14. november kl 13.00 Skipper Worse: Forsker Olle Hemdorff UIS: Vikingene i Stavanger

Mandag 12. desember kl. 13.00 Skipper Worse: Konservator Trude Eriksen MUST: Juletradisjoner i Rogaland

Som medlem i Kulturklubben betaler du kr 300,- pr. semester. De som ikke er medlem, men som ønsker å gå på enkeltarrangement betaler kr 150,- pr. gang

1 Comment on "Kulturklubben"

  1. Berit Zachrisen | 7. august 2022 at 08:08 | Svar

    Ønsker å bli medlem av kulturklubben.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*