Nedsatt hørsel?

Trenger du råd og veiledning angående nedsatt hørsel, rettigheter og hjelpemidler? Kommunens rådgivningskontor for hørselshemmede vil være til stede på sentrene Ledaal, Madla, Tasta en gang pr. måned. Tilbudet blir ledet av Egil Hope, en av våre fantastiske frivillige, som gjør dette på sin egen fritid.

NB: På Ledaal tar Egil imot i et rom i kjelleren, etter ønske fra de som benytter tilbudet, da det ellers blir for mye støy og uro i nærhet til kafeen i hovedetasjen. Bygningen på Ledaal er 50 år gammel, og har dessverre ikke heis ned i kjelleren, så du må selv greie å komme deg ned trappen.

Du kan også få hjelp, tips og assistanse til bruk og stell av høreapparater og hørselshjelpemidler. For møtedatoer på det enkelte senter vinter/vår 2024, klikk på lenken under. OBS: Neste dato for Hørselshelpen på Ledaal er torsdag 16. mai.

Datoer for hørselhjelpen vinter/vår 2024:

Tilbud til CI-brukere
De fleste CI- (Cochlea Implantat) brukere er godt voksne personer, de aller fleste er +60, som har et stort hørselshandicap.
På Skipper Worse, Ledaal, har vi etablert et møtested hvor CI-brukere kan treffes og utveksle erfaringer.  Dette er en uformell og sosial møteplass hvor CI-brukere og personer som vurderer CI- operasjon kan komme for å få informasjon fra andre CI-brukere. Tilbudet omfatter også pårørende/nære familiemedlemmer til CI-bruker.
Her har vi lokaliteter som er fri for bakgrunnsstøy og er veldig godt egnet for CI-brukere.  Fra kafeen kan en ta med seg mat og drikke og få et godt drøs med andre personer med samme type utfordringer.

Vår visjon er at vi skal bidra til en meningsfull hverdag for alle seniorer

For mer informasjon kan en kontakte resepsjonen på Skipper Worse, Ledaal, på telefon 51 56 43 30 eller resepsjon@skipper-worse.no

Be the first to comment on "Nedsatt hørsel?"

Leave a comment