Aktivitetsgrupper

På sentrene våre møtes folk for å drive med hobbyer, m.m. sammen! Vi har alt fra håndarbeidsgrupper til Quiz, Bridge, snekkerbod, Litteratur- og Diskusjonsgrupper. Og vi setter gjerne i gang flere etter innspill fra dere. Noen av gruppene er pr. i  dag fulle, mens andre er glade for nye deltakere. Velkommen!
Her er en oversikt:
Ledaal aktivitetsgrupper 2019
Madla aktivitetgrupper vår 2018

Aktivitetsgrupper Tasta 2019

Vår/Høst 2019 starter vi en rekke nye «klubber» der våre gjester inviteres til å bli med, alt etter hva den enkelte er interessert i. Se plakater under her:

 

 

 

PS: Quizen foregår på Skipper Worse Ledaal.