Aktivitetsgrupper

På sentrene våre møtes folk for å drive med hobbyer, m.m. sammen! Vi har alt fra håndarbeidsgrupper til Quiz, Bridge, Sjakk, Snekkerbod, Hageklubb, Reiseklubb, Litteratur- og Diskusjonsgrupper. Og vi setter gjerne i gang flere etter innspill fra dere.

November 2020: p.g.a. Covid19 er det nå kun små grupper med få deltakere som møtes. Både bridgen på Madla og quizen på Ledaal er avlyst 
Her er en oversikt (dobbelklikk på lenken):

Ledaal aktivitetsgrupper vinter-vår 2021

Tasta aktivitetsgrupper 2020

Madla Aktivitetsgrupper 2020