Aktivitetsgrupper

På sentrene våre møtes folk for å drive med hobbyer, m.m. sammen! Vi har alt fra håndarbeidsgrupper til Quiz, Bridge, Sjakk, Snekkerbod, Hageklubb, Reiseklubb, Litteratur- og Diskusjonsgrupper. Og vi setter gjerne i gang flere etter innspill fra dere.

P.g.a. Covid19 har vi nå dessverre hatt  flere måneders stopp i møter i aktivitetsgruppene, men fra og med slutten av august/september vil de fleste starte opp igjen. Mer informasjon kommer så snart den er klar.
Her er en oversikt (dobbelklikk på lenken):

Ledaal aktivitetsgrupper høst 2020

Tasta aktivitetsgrupper 2020

Madla Aktivitetsgrupper 2020

Oversikt over møter i Hageklubben: ikke klar

Oversikt over møter i Bokklubben: ikke klar