Aktivitetsgrupper

På sentrene våre møtes folk for å drive med hobbyer, m.m. sammen! Vi har alt fra håndarbeidsgrupper til Quiz, Bridge, Sjakk, Snekkerbod, Hageklubb, Reiseklubb, Litteratur- og Diskusjonsgrupper. Og vi setter gjerne i gang flere etter innspill fra dere. Noen av gruppene er pr. i  dag fulle, mens andre er glade for nye deltakere. Velkommen!
Her er en oversikt (dobbelklikk på lenken):

Ledaal aktivitetsgrupper våren 2020

Tasta aktivitetsgrupper 2020

Madla Aktivitetsgrupper 2020

Oversikt over møter i Hageklubben vinter/vår 2020: Hageklubben våren 2020

Oversikt over møter i Bokklubben vinter/vår 2020: Bokklubben våren 2020

Oversikt over quizdatoer vinter/vår 2020: