Seniorplanlegging

seniors_studying_011

Hvordan få det beste ut av pensjonisttilværelsen?
Dette er et kurs for seniormedarbeidere som vil planlegge resten av sin yrkeskarriere og forberede seg til pensjonisttilværelsen.

Kurset består av fire hoveddeler:
Pensjonistøkonomi  ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad.
Om folketrygd, NAV-papirer, tjenestepensjoner, samordning, skatt, private pensjoner, kombinasjon av arbeidsinntekt og pensjon.

Fra yrkesliv til pensjonistliv ved pensjonsrådgiver  Harald Engelstad
Fakta om pensjonister og pensjonering, muligheter og begrensninger.

Jus ved advokat Per Bergstad.
Om arv og arveavgifter, skifte, retten til å sitte i uskiftet bo, testament, formueforhold mellom ektefeller/samboere, gjengifte, m.m.

Skal – skal ikke? ved prof. Reidar Johan Mykletun
Viktige ting å tenke over før en avslutter sin arbeidskarriere.

Kursene går over to dager og holdes på Kronen Gaard Hotell i Sandnes. Det er lagt opp til middag om kvelden og overnatting.

Vi har lang og solid erfaring med å arrangere slike kurs. Våre foredragsholdere er blant landets fremste på sine fagfelt.

Planlagte kurs høsten 2017:
10.-11. oktober – privat sektor
25.-26. oktober – offentlig sektor
22.-23. november – privat sektor

ut-pa-tur-med-kart

For mer informasjon, vennligst kontakt Hege Lessø, tlfnr. 51 56 43 30 og epost: hege.lessoe@skipper-worse.no