Seniorplanlegging 55+

seniors_studying_011

Hvordan få det beste ut av pensjonisttilværelsen?
Dette er et kurs for medarbeidere som vil planlegge resten av sin yrkeskarriere og forberede seg til pensjonisttilværelsen.

Kurset består av tre hoveddeler:
Dag 1:
Pensjonistøkonomi  ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Om folketrygd, NAV-papirer, tjenestepensjoner, samordning, skatt, private pensjoner, kombinasjon av arbeidsinntekt og pensjon.

Fra yrkesliv til pensjonistliv ved pensjonsrådgiver  Harald Engelstad
Fakta om pensjonister og pensjonering, muligheter og begrensninger.

Dag 2:
Jus
ved advokat Per Bergstad.
Om arv og arveavgifter, skifte, retten til å sitte i uskiftet bo, testament, formueforhold mellom ektefeller/samboere, gjengifte, m.m.
Seniorøkonomi ved Mariann Ringen, Sparebanken Vest.

Kursene går over to dager og holdes på Sola Strand Hotel. Det er lagt opp til middag om kvelden og overnatting.

Vi har lang og solid erfaring med å arrangere slike kurs. Våre foredragsholdere er blant landets fremste på sine fagfelt.

For mer informasjon, vennligst kontakt Hege Lessø, tlfnr. 411 05 703 og epost: hege.lessoe@skipper-worse.no