Om sentrene/Kontaktinfo

Skipper Worse AS eies av Nasjonalforeningen for Folkehelsen  Stavanger Helselag og består av 4 avdelinger rundt om i byen. I tillegg til å være en sosial møteplass for seniorer, kommer folk til oss for å kose seg i kafeen, oppleve konserter, kåserier og foredrag, drive med hobbyer, og sist, men ikke minst benytte seg av vårt mangfoldige treningstilbud AKTIV

 

Hverdagsglede på Ågesentunet er et tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende.

Vårt mål er at alle som kommer til oss skal føle seg velkomne. Seniorer skal kjenne at å tilbringe tid på våre sentre, er mye kjekkere enn å sitte hjemme og kjede seg som pensjonist.

SW Ledaal

Skipper Worse Ledaal
Erling Skjalgssons allé 10
51 56 43 30, tast 1 for Ledaal
E-post: resepsjon@skipper-worse.no

SW Madla

Skipper Worse Madla
Åsta Kongsmors gate 20
Tlfnr. 51 56 43 30, tast 3 for Madla eller ring mobnr. 411 02 976
E-post: madla@skipper-worse.no

Skipper Worse Tasta
Skipper Worse Tasta
Eldfiskbakken 7
Tlfnr. 51 56 43 30, tast 2 for Tasta, eller ring mobnr. 969 41 430
E-post: tasta@skipper-worse.no
Ågesentunet1
Skipper Worse Ågesentunet
«Hverdagsglede»
 Ågesenveien 6
Tlfnr. 51 56 43 30, tast 4 for Ågesentunet eller ring mobnr. 415 45 781
E-post: agesentunet@skipper-worse.no