Sentrene

Skipper Worse AS eies av Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Stavanger og består av 4 avdelinger rundt om i byen. I tillegg til å være en sosial møteplass for seniorer, kommer folk til oss for å kose seg i kafeen, oppleve konserter, kåserier og foredrag, drive med hobbyer, og sist, men ikke minst benytte seg av vårt mangfoldige treningstilbud 60+! 

Hverdagsglede på Ågesentunet er et tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende.

Vårt mål er at alle som kommer til oss skal føle seg velkomne. Seniorer skal synes at å tilbringe tid på våre sentre, er langt å foretrekke fremfor å sitte hjemme og kjede seg som pensjonist.

SW Ledaal

Skipper Worse Ledaal
Erling Skjalgssons allé 10
51 56 43 30
E-post: resepsjon@skipper-worse.no

SW Madla

Skipper Worse Madla
Åsta Kongsmors gate 20
Tlfnr. 51 59 18 13
E-post: madla@skipper-worse.no

Skipper Worse Tasta
Skipper Worse Tasta
Eldfiskbakken 7
Tlfnr. 51 54 13 47
E-post: tasta@skipper-worse.no
Ågesentunet1
Skipper Worse Ågesentunet
«Hverdagsglede»
 Ågesenveien 6
Tlfnr. 51 58 14 57
E-post: agesentunet@skipper-worse.no