Dette skjer


Skipper Worse pensjonistkor

Hei, alle, Glad i å synge?! Skipper Worse pensjonistkor øver stort sett onsdager kl. 11.00 (med unntak av at vi bytter til tirsdager noen ganger). Rønnaug R. Bakke er dyktig dirigent. Noe for deg, da…