Hverdagsglede

Skipper Worse Ågesentunet er et aktivitetssenter for hjemmeboende personer som har demenssykdom. Med fokus på trivsel og en aktiv hverdag, møtes vi til aktiviteter som turgruppe, trim, kafe og allsang og musikk.

På Hverdagsglede tilbyr vi et sosialt fellesskap med mennesker i samme situasjon. Sammen ønsker vi å skape fine øyeblikk og glede oss over gode opplevelser i hverdagen. Vi har faste aktiviteter på Ågesentunet, innimellom drar vi også på utflukter.

PRISER:
Transport til/fra senteretkr 50,- pr. dag. NB: Vi kan ikke garantere transport da dette avhenger av frivillige. Det  anbefales derfor egentransport.
PRIS for lunsj og aktiviteter kr 150,- pr. dag. TA GJERNE KONTAKT MED OSS:
 Leiv Førland Bru, tlf. 51 56 43 30, tast 4/ mobil 415 45 781 og/eller Marianne Køningsberg, mob.nr. 922 13 321.

DEMENSFORENINGEN:
har fast møtested på Skipper Worse Ågesentunet. Møtene har alltid et faglig tema med eksterne forelesere og rom for sosialt samvær. Møtene annonseres i Stavanger Aftenblad. Medlemmene får invitasjon på epost eller pr. brev. Det ligger også innlegg på Demensforeningen Stavanger sin Facebookside – og på nettsiden. For mer informasjon om demens og arbeidet som drives, se www.nasjonalforeningen.no

DEMENSLINJEN
Hvilke rettigheter har du som pårørende? Trenger du noen å snakke med? Demenslinjen har åpnet mandag – fredag kl. 09.00-15.00.  Tlfnr. 23 12 00 40

AKTIVITETSVENN
En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Gjennom aktivitetsvenn-ordningen kan du bli kjent med en frivillig som er med deg på aktiviteter du har interesse for. Kanskje har du behov for følge til aktivitetene på Hverdagsglede? Ta kontakt for mer informasjon: Marianne Køningsberg, mob.nr. 922 13 321. E-postadresse: aktivitetsvenn@skipper-worse.no

Nasjonalforeningen driver Pårørendeskolen på Ågesentunet. Hver høst holdes kurs for deg som er pårørende, med undervisning og samtalegrupper en kveld ukentlig over 5 uker.  I fortsettelsen er det mulig å bli med i samtalegruppe for pårørende en gang i måneden.