Nedsatt hørsel?

Trenger du råd og veiledning angående nedsatt hørsel, rettigheter og hjelpemidler? Da kan du få hjelp hver måned, både på Ledaal, Madla og Tasta.

Kommunens Rådgivningskontor for hørselshemmede vil være tilstede på følgende datoer i høst:
Skipper Worse Ledaal: 9. sept., 7. okt., 11. nov. og 9. des. kl. 11:00 til 12:30

Skipper Worse Madla: 7. sept,  5. okt,  9. nov og  7. des. kl. 10:30 til 11:30

Skipper Worse Tasta: 7. sept., 5. okt., 9. nov. og 7. des. kl.  12:00 til 13:00

Tilbud til CI-brukere
De fleste CI- (Cochlea Implantat) brukere er godt voksne personer, de aller fleste er +60, som har et stort hørselshandicap.

På Skipper Worse, Ledaal, har vi etablert et møtested hvor CI-brukere kan treffes og utveksle erfaringer.  Dette er en uformell og sosial møteplass hvor CI-brukere og personer som vurderer CI- operasjon kan komme for å få informasjon fra andre CI-brukere. Tilbudet omfatter også pårørende/nære familiemedlemmer til CI-bruker.

Her har vi lokaliteter som er fri for bakgrunnsstøy og er veldig godt egnet for CI-brukere.  Fra kafeen kan en ta med seg mat og drikke og få et godt drøs med andre personer med samme type utfordringer.

Fra høsten vil møtedatoene være 15.09., 20.10., 17.11. og 15.12. fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Vår visjon er at vi skal bidra til en meningsfull hverdag for alle seniorer

For mer informasjon kan en kontakte resepsjonen på Skipper Worse, Ledaal, på telefon 51 56 43 30 eller resepsjon@skipper-worse.no

Be the first to comment on "Nedsatt hørsel?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*